Forslag til vedtægts ændringer

Vedtægt §4 stk 1:

 

Kontingentet til foreningen er blevet ændret på den årlige generalforsamling d. 12/3 2011 til at være på 250 kr. årligt. Kontingentet betales halvårlig forud. Hvis et medlem ikke betaler til tiden, medfører dette udmeldelse af foreningen.

 

Vedtægtsændring af  §4 stk 1:

 

Kontingentet til foreningen er blevet ændret på den årlige generalforsamling d. 12/3 2011 til at være på 250 kr. årligt. Kontingentet betales årligt forud for den kommende periode. Hvis et medlem ikke betaler til tiden, medfører dette udmeldelse af foreningen.

 

Vedtægt §4 stk 2:

 

Weekendgebyr er fastsat på den årlige generalforsamling d. 11/2-2012 til at være 75,- kr. pr. gæst, som ønsker at deltage i et computertræf. Prisen er nu den samme uanset køn.

 

Desuden accepterer en deltagende gæst at overholde vedtægter og regler under træffet.

 

Vedtægtsændring af  §4 stk 2:

 

Weekendgebyr er blevet ændret på den årlige generalforsamling d. 12/12-2020 til at være 100,- kr. pr. gæst, som ønsker at deltage i et computertræf. 

Desuden accepterer en deltagende gæst at overholde vedtægter og regler under træffet.

 

Desuden accepterer en deltagende gæst at overholde vedtægter og regler under træffet.

 

Vedtægt §2:

 

Som medlem kan optages enhver der er interesseret i henhold til § 1, såvel amatør som professional.

 

Når et medlem indmeldes, accepteres gældende regler og vedtægter. Desuden accepteres, at foreningen forbeholder sig retten til, at tage billeder af deltagere og uploade dem til vores hjemmeside, hvorfra de er tilgængelige for alle.

Konkrete billeder kan dog fjernes ved henvendelse til bestyrelsen.

 

Vedkommende må ikke have gjort sig skyldig i handlinger som foreningen ikke kan godkende. Hvis et medlem bliver optaget på falske oplysninger, kan foreningens bestyrelse fratage vedkommende sin medlemsret, et sådant medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent eller andet pålignet bidrag.

 

Der betales indmeldelses gebyr på 25 kroner.

 

Vedtægtsændring af  §2:

 

Som medlem kan optages enhver der er interesseret i henhold til § 1, såvel amatør som professionel.

 

Når et medlem indmeldes, accepteres gældende regler og vedtægter. Desuden accepteres, at foreningen forbeholder sig retten til, at tage billeder af deltagere og uploade dem til vores hjemmeside, hvorfra de er tilgængelige for alle.

Konkrete billeder kan dog fjernes ved henvendelse til bestyrelsen.

 

Vedkommende må ikke have gjort sig skyldig i handlinger som foreningen ikke kan godkende. Hvis et medlem bliver optaget på falske oplysninger, kan foreningens bestyrelse fratage vedkommende sin medlemsret, et sådant medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent eller andet pålignet bidrag.