Superheros

Superheros inviterer hermed til Ekstraordinær generalforsamling.

Det finder sted på Kystskolen afdeling Krogsbølle den 11. februar 2023 kl. 14:00
Adresse: Krogsbølle Bygade 54, 5450 Otterup

Vi har lige afholdt Januar LAN, hvor vi om lørdagen afholdte dette års generalforsamling. Vi fik både nye og gamle ansigter ind i bestyrelsen, som har mod på at få mere gang i Superheros igen.
Grunden til at vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling er, at bestyrelsen gerne vil have tilføjet en ny vedtægt. Det er for, at vi kan fortsætte samarbejdet med banken.
Dog var der tvivl om den var formuleret korrekt og om den ville komme nogle af foreningens medlemmer til gene.
Derfor har vi revurderet ordvalget og vi er derfor klar til at stemme om vedtægten igen.

Dagsorden er som følgende:

 

Velkommen
Valg af referent
Valg af ordstyrer
Vedtægtstilføjelse af ny paragraf 
Indkommende forslag
Eventuelt

Tak for god ro og orden

 

Vedtægtstilføjelse:
§11 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse på mere end 10.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

 

 Vi takker for et godt Januar LAN-Party!
Der var en masse velkendte og nye ansigter, og vi havde et hyggeligt træf.
Vi fik afholdt Generalforsamling og det er kommet et par nye ansigter ind i bestyrelsen.
Så velkommen til Tobias Anker, Alexandra Kirstine Ottosen og Karina Irring. 🥳
Vi vil også gerne sige tak for denne gang til Erik Peder Paag, Ian Velin Kallesøe, Niklas Brink Larsen og Dennis Stjernegaard Larsen. Vi håber at I kommer og gamer med os i 2023.😃

Så sæt et kryds i kalenderen den 10. februar 2023  kl 19:00 til den 12. februar 2023 kl 12:00
og tag en ven med GRATIS! Husk at gå ind og meld jer til træf, i fanen næste træf.

Ses vi, det tror jeg nok vi gør!

 

superheros

Vær en del af gamet – få medlemskab i Superheros.

Bliv en del af et super sammenhold og fællesskab hvor vi sammen hygger og og dyrker vores fælles interesse for gaming og e-sport.

Vi mødes hver måned og afholder weekend lan-parties, hvor alle er velkomne.

Næste træf

Se hvornår vi afholder næste træf – og tilmeld dig.

Arkiv

Se billeder fra tidligere træf.

Medlemmer

Medlems-sektionen.

Dont bother to run – you´ll only die tired!