arkiv

Nyhedsarkiv:

Marts 2024 - Indkaldelse til generalforsamling

Superheros inviterer hermed alle til generalforsamling.

Så er du interesseret I at blive en del af Superheros eller høre mere om, hvad der sker i kulissen, så er alle meget velkomne. Vi giver en forfriskning til de fremmødte.

Generalforsamlingen bliver afholdt lørdag den 9. marts 2024 klokken 14:00, under vores marts LAN Party, på Krogsbølle Bygade 54, 5450 Otterup.

 

Dagsorden er som følgende:

 • Velkomst
 • Valg af referent
 • Valg af ordstyrer
 • Formandens beretning om det forgangne år
 • Fremlæggelse / godkendelse af regnskab
 • Valg af formand
 • Valg af 3 bestyrelsesposter
 • Valg af suppleanter
 • Indkommende forslag
 • Eventuelt
 • Afrunding af generalforsamling

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Vel mødt. 

Jimmie Øbro Nielsen
Formand, Superheros

Januar 2023 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Skrevet d. 26/01-2022

Superheros inviterer hermed til Ekstraordinær generalforsamling.

Det finder sted på Kystskolen afdeling Krogsbølle den 11. februar 2023 kl. 14:00
Adresse: Krogsbølle Bygade 54, 5450 Otterup

Vi har lige afholdt Januar LAN, hvor vi om lørdagen afholdte dette års generalforsamling. Vi fik både nye og gamle ansigter ind i bestyrelsen, som har mod på at få mere gang i Superheros igen.
Grunden til at vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling er, at bestyrelsen gerne vil have tilføjet en ny vedtægt. Det er for, at vi kan fortsætte samarbejdet med banken.
Dog var der tvivl om den var formuleret korrekt og om den ville komme nogle af foreningens medlemmer til gene.
Derfor har vi revurderet ordvalget og vi er derfor klar til at stemme om vedtægten igen.

Dagsorden er som følgende:

 

Velkommen
Valg af referent
Valg af ordstyrer
Vedtægtstilføjelse af ny paragraf 
Indkommende forslag
Eventuelt

Tak for god ro og orden

 

Vedtægtstilføjelse:
§11 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse på mere end 10.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

 

Januar 2023 - Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling
Skrevet d. 28/12-2022

Superheros inviterer hermed alle til generalforsamling.
Så elsker du Superheros og vil være med at til at give en hånd med og forbedre træffet, så er dette din mulighed.

Generalforsamling bliver afholdt lørdag d. 14. januar klokken 14:00, under vores januar computertræf, på Krogsbølle Bygade 54, 5450 Otterup.

Dagsorden er som følgende:

Velkommen
Valg af referent
Valg af ordstyrer
Formandens beretning om året der gik
Fremlæggelse / godkendelse af regnskab
Vedtægtsændring af § 6
Vedtægtstilføjelse af ny paragraf
Valg af kasserer
Valg af 3 bestyrelsesposter
Valg af suppleanter
Indkommende forslag
Eventuelt

Tak for god ro og orden

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Superheros giver en sodavand / vand til de fremmødte.

Alle er velkomne og vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Jimmie Øbro Nielsen
Formand af Superheros

 

August 2022 - Ny revisor

Nyhed: Ny revisor
Skrevet d. 31/08-2022 – 19:05

Hej allesammen,
Ved generalforsamlingen tilbage i februar valgte vores tidligere revisor Alexandra, at træde af fra posten som SuperHeros’ revisor.
Vi takker Alexandra for hendes arbejde over de sidste par år. Vi har siden da i bestyrelsen været på udkig efter en ny revisor, og kan nu med glæde informere at vi har fundet et ny revisor, i henhold til vedtægt § 6.

Mike Hedemark Pedersen har valgt at træde til som SuperHeros’ nye revisor.
Mike er et nuværende medlem og han kender SuperHeros godt, da han startede med at komme til træf for over 10 år siden.

Mike vil besidde posten indtil næste generalforsamling som sædvanligt.
Vi ser meget frem til at arbejde sammen med Mike.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Juli 2022 - Nyhed Kantine & Konsol ø

Nyhed: Nyhed Kantine & Konsol ø
Skrevet d. 29/08-2022

 

Du kan herunder se noget af det nye vi har arbejdet på, som første gang blev vist frem til August træffet

 

Kantinen

Vores kantine fået en makeover. Du kan herunder se dets nye look.

Konsol område

Vi introducerer ligeledes et nyt koncept, vi foreløbigt kalder konsol området.
Ideen er at vi har forskellige konsol + spil som man kan spille sammen.
Vi laver også et område hvor man kan sidde og spille brætspil.
Området kan f.eks. bruges hvis man mangler et lille afbræk fra den mere traditionelle gaming,
og tilligemed også i et lidt blødere sæde.

Februar 2022 - Generalforsamling 2022

Nyhed: Generalforsamling 2022
Skrevet d. 10/02-2022 – 16:37
Generalforsamling 2022

Superheros inviterer her med alle til generalforsamling.

Dagsorden er som følgende:

 • Velkommen
 • Valg af referent
 • Valg af ordstyrer
 • Formandens beretning om året der gik
 • Fremlæggelse / godkendelse af regnskab
 • Valg af formand
 • Valg af 5 bestyrelsesposter
 • Valg af suppleanter
 • Indkommende forslag
 • Eventuelt
 • Tak for god ro og orden

Generalforsamling bliver afholdt lørdag d. 19. Februar klokken 14:00,
under vores februar computertræf, på Krogsbølle Bygade 54, 5450 Otterup.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Superheros giver en sodavand / vand til de fremmødte.

Vel mødt alle sammen

Venlig Hilsen

Niklas Brink Larsen
Formand, Superheros

Juni 2021 - Generalforsamling 2021

Nyhed: Generalforsamling 2021
Skrevet d.04/06-2021 – 20:07
Generalforsamling 2021

Superheros inviterer her med alle til generalforsamling.

Dagsorden er som følgende:

 • Velkommen
 • Valg af referent
 • Valg af ordstyrer
 • Formandens beretning om året der gik
 • Fremlæggelse / godkendelse af regnskab
 • Vedtægtsændring vedrørende kontingentbetaling
 • Valg af kasserer
 • Valg af 5 bestyrelsesposter
 • Valg af suppleanter
 • Indkommende forslag
 • Eventuelt
 • Tak for god ro og orden

 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Superheros giver i år en sodavand / vand til de fremmødte.

Vel mødt alle sammen

Venlig Hilsen

Niklas Brink Larsen

Formand, Superheros

 

Januar 2020 - Generalforsamling 2020

Nyhed: Generalforsamling 2020
Skrevet d.04/01-2020 – 20:51
Generalforsamling 2020

Superheros inviterer, her med jer alle til generalforsamling
D. 18/1 -2020 klokken 14.00 på Kystskolen i Krogsbølle.
Dagsorden er som følgende:

• Velkommen.
• Valg af referent.
• Valg af ordstyrer.
• Formandens beretning.
• Fremlæggelse af regnskab / godkendelse af regnskab.
• Vedtægtsændring af stk § 6
• Valg af Formand.
• Valg af 3 (5) bestyrelsesposter.
• Valg af suppleanter.
• Indkomne forslag.
• Eventuelt.
• Tak for god ro og orden.

OBS: Indkommende forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen
Der vil være gratis sodavand under generalforsamlingen.

Vedtægtsændring § 6. Bestyrelsen: Ændring af bestyrelses størrelse fra 3 til 5 menige bestyrelsesposter.

Med venlig hilsen
Niklas Brink Larsen, formand Superheros.

Februar 2019 - Generalforsamling 2019
Skrevet d.23/02-2019 – 21:16
Generalforsamling

Superheros inviterer, her med jer alle til generalforsamling
D. 23/2 -2019 klokken 14.00 på Kystskolen i Krogsbølle.
Dagsorden er som følgende:
Velkommen.
Valg af referent .
Valg af ordstyrer.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab / godkendelse af regnskab.
Valg af kassér.
Valg af 3 bestyrelsesposter.
Beslutte antallet af suppleanter.
Valg af suppleanter.
Indkommende forslag.
Eventuelt.
Tak for god ro og orden.
OBS: Indkommende forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen
Der vil være gratis sodavand under generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Niklas Brink Larsen, formand Superheros

Februar 2018 - Generalforsamling 2018
Skrevet d.03/02-2018 – 13:03
Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018
Så er det tid for den årlige generalforsamling.
Det kommer til at forgå D.10 / 2 -2018, klokken 14.00 på Kystskolen afd. Krogsbølle.
Addressen er: Krogsbølle bygade 54, 5450 Otterup.

Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagens program er som følgende:
• Velkomst
• Valg af referent
• Valg af ordstyrer
• Formandens beretning
• Fremlæggelse af regnskab
• Valg af formand
• Valg af bestyrelsesposter
• Valg af antal suppleanter
• Valg af suppleanter
• Indkommende forslag
• Evt.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt alle sammen.
Hilsen Niklas Brink Larsen.
Formand, Superheros.

September 2017 - Ekstraordinær generalforsamling okt. 2017
Skrevet d.27/09-2017 – 20:21

Vi indkalder hermed til ekstra ordinær generalforsamling.
Dette er grundet at vores kassér Tobias Anker, er nødsaget til at stoppe pga. af arbejdsrelaterede grunde.
Den ekstraordinære generalforsamling finder sted på Skomagerstræde 6, 5450 Otterup.
Torsdag D. 12 oktober klokken 19.00.
Bestyrelsen har kigget ind i egne rækker efter en mulig kandidat til kassér posten.Hvis han bliver valgt ind som kassér, bliver der en suppleant post ledig.

Dagsorden:
Velkommen
Valg af referent
Valg af dirigent
Valg af kassér
(Valg af suppleant)

April 2017 - Ekstraordinær generalforsamling
Skrevet d.26/04-2017 – 15:27

Superheros indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling finder sted på Slettens skolen, Skolegade 12, den 13. Maj 2017 klokken 14:00, Lokale f9
Velkommen
Valg af referent
Valg af dirigent

Valg af Formand
Valg af 2 bestyrelsesposter
Valg af suppleant(er)

Vedtægtsændringer
Tilføjelse til §6
Økonomiske dokumenter, der kræver underskrift skal underskrives af Formand, Kassere og Næstformand. Dette gør at Kasseren ikke kan gøre ting alene samt tage en forhaste beslutning, dog må dokumenter ikke blive underskrevet før hele bestyrelsen har set dem.
Derude over skal alle andre dokumenter underskrives af både formand og næstformand. Dette gør at der ikke kan blive taget nogle selvstændige beslutninger af formanden. Disse dokumenter må hellere ikke blive underskrevet før hele bestyrelsen har set dem.

Tilføjelse til §6 ved ”Et bestyrelsesmedlem kan træde tilbage til enhver tid.”
Dette gøres ved at melde en besked til formanden, hvor man melder sig ud af bestyrelsen. Man er først officielt ude af bestyrelsen i det, der bliver valgt en erstatning til din post i bestyrelsen. Man har ikke mulighed for at stille op til en bestyrelsespost eller suppleantpost til den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling.

Januar 2017 - Generalforsamling 2017
Skrevet d.14/01-2017 – 21:04

Så er det tid for den årlige generalforsamling.
Det kommer til at forgå D. 14 januar, klokken 14.00 i lokale F9 Program:
Velkomst:
Valg af ordstyrer:
Formandens beretning:
Fremlæggelse af regnskab:
Valg af kassér:
Valg af bestyrelsesposter:
Valg af supleanter:
Indkommende forslag:
Evt:
Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Juli 2016 - Ekstraordinær generalforsamling
Skrevet d.27/07-2016 – 18:49

Superheros indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling.
Den ekstra ordinære general forsamling afholdes lørdag den 13. august 2016 kl. 14.00

Dagsordnen er som følger:

– Velkommen
– Valg af referent
– Valg af dirigent
– Valg af nyt bestyrelsesmedlem
– Valg af ny suppleant (Hvis eksisterende supplant bliver valgt til bestyrelse post)
– Ændring af vedtægter

Vi ønsker at ændre følgende vedtægter:
Sort er gammel, rød er nyt

§ 2. Medlemsoptagelse:

Når et medlem underskriver indmeldelsesblanketten accepteres gældende regler og vedtægter. Desuden accepteres, at foreningen forbeholder sig retten til, at tage billeder af deltagere og uploade dem til vores hjemmeside, hvorfra de er tilgængelige for alle.
Konkrete billeder kan dog fjernes ved henvendelse til bestyrelsen!

§ 2. Medlemsoptagelse

Når et medlem indmeldes, accepteres gældende regler og vedtægter.
Desuden accepteres, at foreningen forbeholder sig retten til, at tage billeder af deltagere og uploade dem til vores hjemmeside, hvorfra de er tilgængelige for alle.
Konkrete billeder kan dog fjernes ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 4. Kontingent og weekendgebyr:
Stk 2
Weekendgebyr er fastsat på den årlige generalforsamling d. 11/2-2012 til at være 75,- kr. pr. gæst, som ønsker at deltage i et computertræf.
Prisen er nu den samme uanset køn.

§ 4. Kontigent og weekendgebyr

Weekendgebyr er fastsat på den årlige generalforsamling d. 11/2-2012 til at være 75,- kr. pr. gæst, som ønsker at deltage i et computertræf.
Prisen er nu den samme uanset køn.
Desuden accepterer en deltagende gæst at overholde vedtægter og regler under træffet.

Januar 2016 - Generalforsamling 2016
Skrevet d.21/01-2016 – 21:37

Så er det atter blevet tid til SuperHeros årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 13 Februar 2016 kl. 15.00 – altså under vores Februar træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagsorden er som følger
• Velkommen
• Valg af referent
• Valg af dirigent
• Formandens beretning om året der gik
• Fremlæggelse / godkendelse af årsregnskab
• Valg af Formand
• Valg af 3 bestyrelsesposter
• Beslutte antallet af suppleanter
• Valg af suppleanter
• Indkomne forslag
• Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen.

Februar 2015 - Info om bestyrelsesposter
Skrevet d.19/02-2015 – 18:23

Bestyrelsesposter:

Formand:
Formanden er foreningens billede udadtil. Hans primære opgaver består i, at kommunikere med den offentligmyndighed, indberetninger, lokaleansøgninger og øvrigt administrativ arbejde i foreningen.
Det vil være formanden, hvor forældre, medlemmer og kommende gæster, vil rette henvendelse til uden for træffet.

Næstformand:
Næstformanden er stedfortræder for formanden, hvis formanden er forhindret i at opfylde sine pligter.

Kasser:
Kasseren er ansvarlig for foreningen regnskaber og dens bilag. Det er derfor et krav, at personen der sidder på denne post er 18 år og myndig.
Undertræffet vil det være kasseren der tager imod betalinger fra gæster og medlemmer.
Ved hver generalforsamling er det kasseren, der forlægger foreningens økonomiske forhold.

Sekretær og Mening bestyrelsesmedlem:
Disse to poster, er de eneste der ikke har et egentligt ansvar og der henvises til generelt for bestyrelsen.

Suppleant:
Suppleanten er en hjælper og kan indgå som stedfortræder, for en af bestyrelsesposterne.
Ved praktisering som stedfortræder, vil suppleanten være stemmeberettet, på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Generelt for bestyrelsesposter
Fælles for bestyrelsen er, at disse har stemmeret, med undtagelse af suppleanter. Stemmeret betyder, at man får indflydelse på foreningens fremtidige udvikling. Der vil en gang om måneden være bestyrelsesmøde, hvor resume og planlægning af fremtidige træf vil forgå.
Man skal i så vidt omfang deltage under alle træf, dog minimum 7 træf i løbet af et år.
Under træffet vil man indgå i opsætning og nedbrydning, samt udgør et led i vagtplanen.
Vagtplanen består i en 6 timers vagt, hvor man skal servicere, kontrollere for affald, vedligeholde toiletter og sikre sigt, at alt er i den skønneste orden, så gæster og medlemmer får en god oplevelse.

Februar 2015 - Generalforsamling 2015
Skrevet d.08/02-2015 – 20:49

Så er det atter blevet tid til SuperHeros årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 7 Marts 2015 kl. 15.00 – altså under vores Marts træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagsorden er som følger
• Velkommen
• Valg af referent
• Valg af dirigent
• Formandens beretning om året der gik
• Fremlæggelse / godkendelse af årsregnskab
• Valg af 3 bestyrelsesposter
• Valg af Formand (extraordinær)
• Valg af kasser
• Beslutte antallet af suppleanter
• Valg af suppleanter
• Indkomne forslag
• Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen.

Januar 2014 - Generalforsamling 2014
Skrevet d.05/01-2014 – 19:30

Så er det atter blevet tid til SuperHeros årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 8 Februar 2014 kl. 15.00 – altså under vores Februar træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagsorden er som følger
• Velkommen
• Valg af referent
• Valg af dirigent
• Formandens beretning om året der gik
• Fremlæggelse / godkendelse af årsregnskab
• Valg af 3 bestyrelsesposter
• Valg af Formand
• Beslutte antallet af suppleanter
• Valg af suppleanter
• Indkomne forslag
• Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen.

November 2013 - Julefrokost info
Skrevet d.12/11-2013 – 21:22

Hej Folkens

Fra bestyrelsens side har vi i år valgt ikke at afholde julefrokost.
Der vil i stedet blive afholdt et arrangement sammen med et træf næste år.
Dette er set i lyset af , at tilslutningen til julefrokosten har været dalende de sidste par år.
Julefrokosten har også været noget vi har følt der har været forbeholdt den ældre generation af foreningen.
Det føler vi er forkert. Og derfor vil vi prøve at få stablet et fedt sommerarrangement på benene som alle, gamle som unge, kan deltage i.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

April 2013 - Pizza + 5 kr
Skrevet d.09/04-2013 – 13:25

Kære Alle

Mange på genralforsamling gav udtryk for at de ønskede at vores pizza blev større
Dette ønske er blevet hørt og vi får til dette træf større pizzaer de kommer til at koste 50 hvilket er 5 kr mere end tidligere træf
Mvh
Bestyrelsen

Februar 2013 - Generalforsamling 2013
Skrevet d.23/02-2013 – 16:58

Så er det atter blevet tid til SuperHeros årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 9. Marts 2013 kl 16.00 – altså under vores marts træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagsorden er som følger
• Velkommen
• Valg af referent
• Valg af dirigent
• Formandens beretning om året der gik
• Fremlæggelse / godkendelse af årsregnskab
• Valg af 3 bestyrelsesposter
• Valg af kasserer
• Beslutte antallet af suppleanter
• Valg af suppleanter
• Ændring af vedtægter, §3 – Ændring til bestyrelsen kan eksludere medlemmer uden det skal på generelforsamling
• Ændring af vedtægter, §5 – indkaldelsesform til generelforsamling ændres
• Ændring af vedtægter, §10 – ansvarsfordeling
• Indkomne forslag
• Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen.

Januar 2013 - Januar Træffet
Skrevet d.04/01-2013 – 20:07

Kære Alle

Vi står i en situation hvor vi endnu ikke ved om vi kan være på Hjadstrupskolen eller
forsamlingshuset til januar træffet

Nicholai og Johnny, har i dag fredag, været på skolen og snakke med den nye inspektør.
Vores fremtid på skolen ser lovende ud 🙂 men vi ved desværre ikke om vores januartræf kan afholdes der endnu.

Dette finder vi SENEST ud af på mandag.

Status: Træffet bliver i weekenden d. 11-13 januar, men først på mandag kan vi sige hvorhenne.

Mvh
Martin Månsson
På vegne af bestyrelsen

December 2012 - Superheros Julefrokost 2012

Skrevet d.29/12-2012 – 20:01

Superheros Julefrokost 2012

Vi går en køligere tid i møde og med det følger julen. Derfor vil vi i superheros gerne indbyde vores medlemmer til dette års julefrokost, som består af 1 times bowling i Otterup bowlinghal, hvor vi spiller med rød kegle.

Her efter tager vi turen til Vellinge forsamlingshus, hvor den står på Oldes jule menu fra Kokken og jomfruen (se menu indhold længer nede)
Efter maden står den i alkoholens tegn, hvor vi vil feste til langt ud på natten.

Hele arrangementet forgår lørdag d. 29. dec, hvor vi mødes 15.30 i Otterup bowling center og lægger ud med 1 times bowling. Når dette er ovre tager vi turen til vellingeforsamlingshus, som befinder sig på vellingevej 46, 5450 Otterup, til en omgang fælles spisning af Oldes jule menu

Menu
Æg med rejer og mayonnaise.
Flæskestegspålæg m/rødkål.
Glaseret skinke med grønlangkål
Hvide sild med karrysalat
Leverpostej med champignon, og bacon – kan lunes
Paneret fiskefilet med remoulade og citron.
2 Tarteletter med høns i asparges

Dessert
Ris a la mande med kirsebærsauce

Superheros indkøber snaps og sodavand, så øvrig drikkelse står for egen regning, dvs. man selv medbringer.

Prisen for arrangementet kommer til at ligge på 260kr pr. person og man kan kun deltage hvis man er medlem af superheros.

Programoversigt
Bowling i Otterup bowling center 15.30 – 17.00
Fælles spisning i vellingeforsamlingshus 17.30 – 20.00
Frie tøjler til vi ikke kan mere 20.00-??.??

Der vil være mulighed for at overnatte, så husk noget sovegrej.

For at blive tilmeldt til dette års julefrokost, skal du skrive en mail til tac_shadowman@hotmail.com og pengene indsættes på:

Reg-nr: 6862
Konto: 1017141
i Tekst feltet skrives der Julefrokost og navn.

Tilmeldingsfristen er D. 19/12-12

Så kom med og støt op om en aktivitetsrig aften og en ganske hyggelig julefrokost. Vi glæder os allerede.
På bestyrelsens vegne glædelig jul.

Tilmeldingslisten
Martin Hansen
Martin Lindegård
Dennis Petersen
Brian Yndgaard
Martin Månsson
Nikolaj Leth
Jannik Hansen
Robin Hansen
Dennis Madsen
Nicholai Bjarke Jensen
Danial Jacob Ussing
Johnny Greve Andersen
Jan Hansen
Daniel Lilleballe

September 2012 - Superheros beder om hjælp
Skrevet d.05/09-2012 – 20:29

Kære alle
Det er sådan når et træf er slut, så er der en del rengøring og nedtagning der skal fortages, lige netop til september træffet er vi ikke ret mange til den opgave og spørger derfor nogle af de sidste der er tilbage om hjælp.
Faktisk er det en ting vi helst gerne ser til alle træf, at folk lige gør en indsats for at få gjort rent omkring sin plads f.eks.
så smid affald ud de rigtige steder, få tømt dåser og smidt ud. og hvis man virkelig gerne vil hjælpe, så kan man lige spørge, om der er noget man kan hjælpe til med hos en fra bestyrelsen.

det vil hjælpe os fra bestyrelsen meget, og vi tager i mod hjælp med glæde
med venlig hilsen
Bestyrelsen

Juli 2012 - Mulighed for bad
Skrevet d.05/06-2012 – 18:20

Mulighed for bad

Godt nyt folkens
Vi har fået mulighed for at låne et baderum på skolen.
Så der vil fremover være mulighed for at få et forfriskende bad, når man er til træf
Så husk et håndklæde og noget skiftetøj hvis i vil benytte faciliteterne. Det er helt gratis !

April 2012 - Ingen wi-fi fremover
Skrevet d.22/04-2012 – 17:40

Ingen Wi-Fi Fremover

Pga. stigende problemer med trådløs Wi-Fi adgang,
har vi fra bestyrelsens side valgt at lukke for Wi-Fi adgang til Træf.
Det betyder at alle computere og enheder der skal på netværket, skal kobles til via Ethernet Kabel.

FREMOVER ER DER ALTSÅ INGEN WI-FI ADGANG, HUSK DIT NETKABEL. ELLER KØB ET TIL TRÆF!

Februar 2012 - Piger gratis adgang
Skrevet d.22/02-2012 – 11:37

Der blev informeret på den årlige generalforsamling, at piger skal til og betale, for at deltage til Superheros computer træf.

Det betyder, at piger skal betale 75kr, som de øvrige gæster, eller blive medlem af foreningen, for at kunne deltage i weekend arrangementet.

Med Venlig Hilsen
Superheros Bestyrelse

Februar 2012 - Eventyrløb 2012
Skrevet d.21/02-2012 – 08:41

Eventyrløb 2012

Vil du med på årets absolut fedeste gå tur ?
vil du med hvor vi går sammen i flok i kamp mod tiden for at nå i mål?
Vil du med hvor vi efter turen er kvæstet efter 5 km?

Så syntes vi du skal tilmelde jer til årets eventyrløb som finder sted den 17 maj på kristihimmelfarts dagen

vi går sammen i flok fra start til mål, og her snakker vi fra morgenmads-stedet til selve målstregen når eventyrløbet er slut.

For at tilmelde jer skal i sende en mail til mmaansson@gmail.com og herefter vil jeg sende et svar tilbage med konto oplysninger hvor der skal overføres de 150kr som eventyrløbet koster i år, hvis i ønsker tilmelding efter 2 april så vil prisen stige til 200kr plus et tilmeldingsgebyr på 50 kr så være i god tid.

Vi trykker tilmeld første gang den 28 april så vi kan være sikker på at komme med, og efterfølgende så aftales nærmere når der sendes en mail til mmaansson@gmail.com

Der vil blive mulighed for at have en bitte smule opbevaring på selve eventyrløbsvognen, dog vil den ene del af vognen muligvis være med fadølsanlæg.

Tilmeldingslisten ser pt sådan her ud:
Nina Nielo
Peter Jensen – Gammel SH medlem
Brian Yndgaard – nuværende SH medlem
Steffen Rasmussen – Gammel SH medlem
Jennifer Davidsen
Rene Bro – Gammel SH medlem
Anders Kold – Gammel SH medlem
Anders Larsen – Gammel SH medlem
Mads Ravn – Gammel SH medlem
Linda Kristensen
Martin Månsson – nuværende SH medlem

Januar 2012 - Generalforsamling 2012
Skrevet d.08/01-2012 – 23:35

Så er det atter blevet tid til SuperHeros’ årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 11. febuar 2012 kl 16.00 – altså under vores febuar træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagsorden er som følger
• Velkommen
• Valg af referent
• Valg af dirigent
• Formandens beretning om året der gik
• Fremlæggelse / godkendelse af årsregnskab
• Valg af formand (Jan Hansen modtager ikke genvald)
• Valg af Næstformand
• Valg af Sekretær (Brian Yndgaard modtager ikke genvald)
• Valg af menigt bestyrelsesmedlem
• Beslutte antallet af suppleanter
• Valg af suppleanter
• Ophævelse af gratis adgang for piger (orientering)
• Ændring af vedtægter, §4 – tilføjelse af weekendgebyr til vedtægterne
• Ændring af vedtægter, §6 – vedr. bestyrelsen – forslag om at bestyrelsen konstituerer sig selv (minus formand og kasserer), samt at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
• Ændring af vedtægter, §8 – det hedder nu Nordfyns kommune, og ikke Otterup kommune
• Indkomne forslag
• krav om mellemskab efter x antal gæst, DM
• Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen.

November 2011 - Julefrokost 2011
Skrevet d.20/11-2011 – 23:59

Julen er lige om hjørnet og i den forbindelse indbyder Superheros til året julefrokost, hvor vi tilbyder aktivitet i form af bowling og buffet med drikkevarer ad libitum Excl. spiritus.

Hele arrangementet foregår d. 17. dec. ved Bowl´n fun på Grønløkken 3, 5000 Odense og vi mødes i receptionen klokken 18.30.
Her efter når alle mand er fremmødt starter vi ud med buffet med drikkevarer ad libitum i ca. 2 timer.

Når alle er mætte forsætter vi med 2 timer bowling, her vil der lige ledes blive serveret forsyninger så vi ikke skulle gå hen og tørste.

Efter bowling er der givet frit og for dem der har lyst vil vi indtage Odense by night og gøre gaderne en smule usikker.

Prisen for arrangementet kommer til at ligge på 340kr pr. person og man kan kun deltage hvis man er medlem af Superheros.

Programoversigt
Julebuffet 19.00-21.00
Bowling 21.00-23.00
Odense by night 23.00-??.??

Vi har reserveret 20 pladser og det er først til mølle princip. Tilmeldingen er bindende og gælder først når vi har modtaget pengene og du har modtaget en bekræftelse.

For at blive tilmeldt til dette års julefrokost, skal du skrive en mail til tac_shadowman@hotmail.com og pengene indsættes på:

Reg-nr: 6862
Konto: 1017141
i tekst feltet skrives der Julefrokost og navn.

Så kom med og støt op om en aktivitetsrig aften og en ganske hyggelig julefrokost.
Vi glæder os allerede.
På bestyrelsens vegne ønsker vi en glædelig jul.

Juli 2011 - Npf
Skrevet d.24/07-2011 – 11:45

Til deltagere af superheros som skal med til npf. Der er oprettet en gruppe til dem som har lyst. gruppen hedder : Superheros kodeord : supersh NPF har ikke noget med SH at gøre, dette er et blot et tilbud om at man kan sidde samlet til npf. dog ser jeg gerne at man opføre sig pænt og overholder NPFs gældende regler. MVH Dark_Hunter (Brian Yndgaard)

Juli 2011 - Henrik stopper
Skrevet d.23/07-2011 – 22:02

Henrik Weigel Hansen har meddelt at han ønsker at stoppe i Superheros bestyrelse, af personlige årsager. Vi takker Henrik for hans arbejde, og håber at vi forsat vil komme til at se ham til træf Med Venlig Hilsen Bestyrelsen

Marts 2011 - Tilmelding til træf
Skrevet d.21/03-2011 – 21:24

Meget vigtig ændring – læs det grundigt
Ja, så skete det uundgåelige når vi afholder fyens fedeste træf 😉 Som de fleste sikkert er klar over, så fik vi et meget alvorligt problem til vores marts-træf 2011…. Vi løb tør for pladser 🙁 Vi fik snakket om forskellige løsninger på dette til generalforsamlingen. Resultatet er blevet følgende:
Alle kan på lige vilkår tilmelde sig træffet når vi åbner tilmelding, dvs. medlemmer har ikke noget fortrinsret i forhold til gæster, dog skal de ikke til at bekræfte deres tilmelding.
Der vil ikke være nogen forudbetaling, men tilmeldingen skal valideres med kode som bliver sendt via SMS (det koster altså ikke DIG noget at tilmelde dig). Koden SKAL indtastes på hjemmesiden indenfor 24 timer ellers slettes tilmeldingen.
Ens rigtige for og efternavn SKAL angives. Navne der åbenlyst er fake bliver fjernet. I tilfælde af problemer kontaktes bestyrelsen.
For at være sikker på sin plads skal følgende opfyldes:
Man skal være dukket op kl. 20.00 på startdagen, eller meddele CREW personligt at man er på vej.
Kl. 20.00 frigives pladser som ikke er benyttet. Evt. personer på venteliste lukkes ind i prioriteret rækkefølge jævnfør liste på hjemmesiden. Hvis man står på venteliste og ikke er dukket op til kl. 20,00, eller har meddelt CREW personligt at man er på vej, mister man sin plads.
Når ventelisten er gennemarbejdet åbnes der for at alle kan komme ind (dvs. dem som ikke har tilmeldt sig på hjemmesiden).
Hvis der ikke nåes 70 tilmeldte til træfstart, lukkes personer ind fra start, indtil det samlede antal (tilmeldte + personer ved indgangen) giver 70.
Det vil altså sige at vi kl. 20.00 frigiver de pladser for tilmeldte der ikke er dukket op eller he givet besked!

Marts 2011 - Generalforsamling 2011
Skrevet d.12/03-2011 – 21:34

Så er det atter blevet tid til SuperHeros’ årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 12. Marts 2011 kl 16.00 – altså under vores marts træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.
Dagsorden er som følger
Velkommen
Valg af referent
Valg af dirigent
Formandens beretning om året der gik
Fremlæggelse / godkendelse af årsregnskab
Valg af Næstformand
Valg af kasserer
Valg af sekretær
Valg af Bestyrelsesmedlem
Valg af 3 suppleanter
Fastsættelse af kontigent/gæstegebyr., § 4
Indkomne forslag
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen

Januar 2011 - Februar træf aflyst
Skrevet d.16/01-2011 – 12:23

Vi gør opmærksom på at der ikke er februar træffet er aflyst da vi ikke kan få lokalerne på skolen i den måned. så næste træf er i marts. håber vi ses der MVH Superheros Bestyrelse

November 2010 - Julefrokost 2010
Skrevet d.08/11-2010 – 13:06

Superheros årlige julefrokost
Så kom der endelig en indbydelse op til åres julefrokost, der finder sted d. 18 December. Mere info finder du under vores kalender i højre side eller klik her

September 2010 - Superheros gruppe på steam
Skrevet d.12/09-2010 – 00:58

Jeg har oprettet en superheros gruppe på steam. For at vi ligsom kan samle spillere i foreningen og hvis man lige har lyst til at spille med andre udover til selve træffet. Linket herunder føre dig direkte til gruppesiden på steam. superheros.dk Mvh Brian Yndgaard [GAMECREW]

August 2010 - Gregers stopper
Skrevet d.02/08-2010 – 00:54

Gregers Marcussen har meddelt at han ønsker at stoppe i Superheros bestyrelse, af personlige årsager. Vi takker Gregers for hans arbejde, og håber at vi forsat vil komme til at se ham til træf Med Venlig Hilsen Bestyrelsen

Januar 2010 - Generalforsamling 2010
Skrevet d.27/01-2010 – 18:53

Så er det atter blevet tid til SuperHeros’ årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 13. febuar 2009 kl 16.00 – altså under vores febuar træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagsorden er som følger
Velkommen
Valg af referent
Valg af dirigent
Formandens beretning om året der gik
Fremlæggelse / godkendelse af årsregnskab
Valg af formand
Valg af kasserer
Valg af revisor
Valg af sekretær
Valg af menigt bestyrelsesmedlem
Valg af suppleanter
Eventuelt valg af ny næstformand
Ændring af vedtægter vedrørende valg af bestyrelsesposter
Indkomne forslag
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen.

Januar 2010 - Eventyrløb 2010
Skrevet d.26/01-2010 – 22:23

Så er vi igang med tilmelding til Eventyrløbet 2010 Vi vil den 13/5-2010 gå vores sædvanlige rute, målet er naturligvis som altid at have det hyggeligt, samt komme i mål lige før flagmanden. Martin Månsson står for tilmelding og kan kontaktes per mail ved evt. spørgsmål. Ved tilmelding før 01/02-2010 er prisen 140,- for folk over 15 år. Ved tilmedling efter D. 01/02-2010 vil det koste max 50 mere at tilmelde sig, Martin oplyser prisen på mail. Skulle der forsat være åbne pladser efter 1 april og i gerne vil med er prisen 180kr plus de 50kr mere Tilmelding skal ske på mail mm@sdu.dk oplys Eventyrløb som emne samtfølgende oplysninger Distance: Fornavn: * Efternavn: * Fødselsdato: * Lokation/Afdeling: Forventet løbstid (tt:mm s): Mobilnummer: Indtast dit mobilnummer og få tilsendt dit resultat som sms. Denne tjeneste er inkluderet i startgebyret.: * Gang/Barnevogn: Start i sidste gruppe:j/n Tid sidste år: Evt. startnr. sidste år: felter med * skal udfyldes. hvis du ønsker at løbe turen inden gå-turen starter skal der skrives forventet løbe tid Tilmelding er bindende så snart man har sendt Martin en mail. Husk at skrive navn+eventyr i besked feltet ved bank overførelsen. Pengede overføres til Nordfyns bank: Reg-nr: 6862 Konto: 1017141 hilsen Bestyrelsen og Martin Månsson

December 2009 - Julefrokost 2009
Skrevet d.01/12-2009 – 21:51

Da der har været en del medlemmer som har spurgt om vi ikke kunne lave en julefrokost, som ellers ikke var plandlagt Hermed er der en indbydelse til Årets julefrokost. Det er desværre med en smule kort varsel, men det er det eneste tidspunkt hvor vi kunne få det hele til at hænge sammen. Hvis det er nogen spørgsmål, så kontakt en fra bestyrelsen hurtigst muligt.
Indbydelse julefrokost. Årets julefrokost bliver afholdt i Roerslev Dalene 15, 5450 Otterup Lørdag den 12. december kl. 18.00 Tag din ægtefælle/kæreste med til en festlig aften. Superheros Byder på ta’ selvbord.
Hovedret: 3 frikadeller med rødkål Bagt laks med flødestuvet spinat Hvide sild med karrysalat Karrysild i cremet dressing Leverpostej med champignon, løg og bacon. Orangeglaseret svinekam med æbler og svesker Paneret fiskefilet med remoulade og citron. Roastbeef med remoulade og ristede løg Brød og smør
Desert: Ris ala Mande med kirsebærsauce.
Drikkelse: Velkomstdrinks Sodavand ad libitum 2xSnaps
Efter frokosten vil vi hygge os til langt ud på natten. Ønskes der anden drikkelse, end nævnt ovenfor, skal dette med bringes. Overnatning er muligt, dog skal dette oplyses ved tilmelding Gå ikke glip af en festlig aften, sammen med dine nørder. Vi skal have din tilmelding, senest torsdag den 3. december Der vil ikke være mulighed, for tilmelding efter denne dato Tilmelding skal ske på spawn@superheros.dk og man er først tilmeldt, når der er overført 150kr pr. person (se konto nederst på siden) og der gives en tilbagemelding på mailen. Der kan også betales direkte til et bestyrelse medlem ved evt. spørgsmål, kan der ringes på telefon; 26741231 Unge under 18år, dog minimum 16år, skal ved tilmelding medbringe forældre underskift Konto oplysninger Reg-nr: 8113 Konto: 2975590 Husk ved overførsel at angive navn/formål.

Oktober 2009 - Trackmania fans se her
Skrevet d.18/10-2009 – 21:08

Kæmpe nyhed. Superheros har fået deres helt egen 24/7/365 Trackmania server. Bjarne Bøgebjerg aka Hun73r har været så venlig at sætte en fast Trackmania server op, som er åben for alle. Severen kan findes under Danmark i TM (Superheros) og direkte her tmtp://#join=superheros Hvis man ikke har spillet, så er det gratis og kan hentes her. Husk at rate de enkelte maps så vi kan få fjernet de dårlige. Bestyrelsen

Juli 2009 - Ekstraordinær generalforsamling
Skrevet d.30/07-2009 – 17:43

I forbindelse med at Martin Månsson aka Monz ønsker at forlade bestyrelsen, grundet personlige årsager indkalder Superheros til ekstraordinær generalforsamling. Dette vil finde sted under vores August træf, helt præcis lørdag den 15/8-09 kl. 16.00 på Hjadstrup Skole, hvor træffet også afholdes.

Dagsorden bliver som følger:
Valg af dirigent
Valg af referent
Gennemgang af dagsorden
Valg af ny kassér

Superheros giver en sodavand/vand til de fremmødte. Vel Mødt Bestyrelsen

Februar 2009 - Eventyrløb 2009
Skrevet d.27/02-2009 – 09:02

Så nærmere vi os kr. himmelfartsdag (21 maj) det betyder en frisk gå tur på 5 km i dette års eventyrløb. vi vil i år igen tilmelde et hold fra Superheros. Vi skal i år igen have en dejlig dag, med musik og lidt kolde øl, hvilket vi så håber på en dejlig solrig dag. Tilmelding til eventyrløbet er lukket grundet udsolgt af billetter listen over tilmeldte ser sådan her ud. Johnny Andersen – Medlem af SH Rene bro – Løber 10km først Stefan Henriksen Peter Max Skou Jensen Anders Kold Martin Nielsen – Løber 10km først Steffen Rasmussen Mads Ravn Anja Skaarup Jabob Sørensen – Medlem af SH Brian Yndegaard – Medlem af SH Andre der kommer men her tilmeldt sig igennem firma eller fagforening Søren larsen Maja Larsen Kathrine larsen Andreas fugl Martin Månsson Brian Nielsen og der kan være andre så alt i alt vil vi være omkring 17 personer

Januar 2009 - Generalforsamling
Skrevet d.08/01-2009 – 23:05

Så er det atter blevet tid til SuperHeros’ årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 14. febuar 2009 kl 16.00 – altså under vores febuar træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagsorden er som følger
Valg af dirigent
Valg af referent
Gennemgang af dagsorden
Formandens beretning
Valg af næstformand
Valg af kasserer
Valg af sekretær
Valg af suppleanter (3 personer)
Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
Fremlæggelse / godkendelse af det reviderede regnskab
Fremlæggelse / debat – Skal kontingentet og gæste betalingen sættes op?
Indkomne forslag
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen.

Oktober 2008 - Julefrokost i nye omgivelser
Skrevet d.05/10-2008 – 17:59

Årets ofte bedste tid er juletid. En tid hvor man samles med familie, venner og bekendte og hører en masse julemusik og drikker en smule juleøl. Superheros indbyder igen i år til julefrokost, hvor vi ønsker at samles til nogle aktiviteter og ikke kun spisning og druk. Derfor bliver du nu inviteret til en julefrokost hvor vi vil starte med at køre ræs i go karts, hvorefter vi vil blive tilbudt en velkomst drinks plus en smule snacks. Derefter skal vi ombord i en julebuffet (hvad menuen byder, er lidt en gåde men mon ikke der er lidt forskelligt til alle). Lidt senere skal vi udfolde os i noget bowling, hvis vi nu kan til den tid. Efter bowlingen er det endnu lidt uklart om hvorvidt vi skal noget andet eller om vi bliver hos arrangøren. Det hele kommer til at forgå lørdag den 13. dec. fra omkring kl. 15 til efter 22 Prisen for arrangementet kommer til at ligge på 545kr per person, dog giver Superheros et tilskud på 245kr. Så prisen for medlemmer bliver kun 300kr. Vi har fået en frist til at kan lave ændringer frem til den 29. Okt. Så vi har en lige så kort frist, det vil sige der skal være en bindende tilmelding, og betaling for at vi kan nå at tilmelde flere eller mindre. Og husk vi skal have penge og tilmelding før den dato. For at blive tilmeldt til dette års julefrokost, skal du skrive en mail til mm@sdu.dk. Vi svarer tilbage så hurtigt som muligt. Husk at dette er en bindende tilmelding, så du kan ikke få penge tilbage. Så kom med og støt op om en aktivitets rig aften og en ganske hyggelig julefrokost. Vi glæder os allerede. På bestyrelsens vegne glædelig jul.

April 2008 - Referat af årlig generalforsamling 2008
Skrevet d.07/04-2008 – 21:54

Tilstedeværende: Bestyrelsen (ved mødets start): Johnny Andersen, Martin Hansen, Jan Hansen, Tobias Forskov, Martin Månsson, Rene Månsson og Nicolai Jensen. Medlemmer: Jan Heesgaard, Dennis Hansen, Jan Verner Lund, Bjarne Bøgebjerg og Kasper Jensen, Kenneth Mortensen og Janni Jørgensen (referant). 1) Valg af dirigent Monz 2) Valg af referent Janni 3) Gennemgang af dagsorden 4) Jan – hvad er der sket i løbet af året? 5) Regnskab – kontingent 6) Tilmelding til arrangementer 7) Ny kasser 8) Valg af formand 9) Valg af bestyrelsesmedlem 10) Valg af revisor 11) Ny sekretær 12) Valg af 2 suppleanter 13) Evt. Ad 4) hvad er der sket i løbet af året? – Jan 2007 ny hjemmeside – Paintball – Flytning fra otterup skole til bibl. 3-4 træf o Flere medlemmer o Slippe for hærværk, blev dog ødelagt mere end på skolen ” Rift i gulv – Søgning af nye lokaler, kommunen ville/kunne ikke hjælpe – Horsebækskolen, hvis de sidste ting kommer på plads, vil dette blive det fremtidige opholdssted o Egen internetlinie o Skolen kan ikke åbne for nettet / porte o Undersøge muligheder o Fælles afhentning af mad ” Succes – Julefrokost ved Johnny ” Ingen skader eller lign – Jan. 2008 Gokart ” 16 ude at køre i 3 timer – Fremgang i medlemstallet Ad 5) Regnskab – kontingent – Ca. 20.000 DD – Ingen større investeringer – OC-lan som indtjening o Træf holdt sammen med SH-træffet o SH betalte for egne medlemmer – Prøver for så vidt muligt at have min. 15.000 på kontoen i tilfælde af uforudsete betalinger. Ad 6) Tilmelding til arrangementer – Der vedlægges ikke længere girokort fra banken. – Evt. droppe at sende brev ud o Hjemmesiden kan vise hvornår der skal betales o Sende mail i stedet o Mulighed for forudbetaling af kontingent o Sender stadig brev ud til dem der har glemt betaling – Hårdere kurs omkring tilmelding til arrangementer o Skal ske INDEN tilmeldingsfrist o Ellers aflysning o Præmie ved tidlig tilmelding til træf Ad 7) Ny kasser – Ny kasser – Stor tak til Tobias for det store arbejde han har lagt vedrørende internet, regnskab osv. – Emner: o Monz ” Enstemmigt vedtaget Ad 8) Valg af formand – Valg af formand – Emner: o Jan ” Enstemmigt vedtaget Ad 9) Valg af bestyrelsesmedlem – menigt bestyrelsesmedlem: o Martin ” Enstemmigt vedtaget Ad 10) Valg af revisor – revisor: o Janni ” Enstemmigt vedtaget Ad 11) Valg af ny sekretær – Ny sekretær – Emner: o Kenneth Mortensen ” 9 stemmer og dermed valgt ind i bestyrelsen o Jan Heesgaard Ad 12) Valg af 2 suppleanter – Suppleanter: o Rene Månsson o Nicolai Jensen o Jan Heesgaard o Tobias Forskov o Enstemmigt vedtaget Ad 13) Evt. – Samarbejdet med netparty-fyn er opløst o Problemer med informationer o. lign. o Personlige problemer – Nyt samarbejde med OC? o Afholdes så vidt muligt anden weekend end NPF – Evt. et bestyrelsesmedlem der står for konkurrencer? o Frivilligt o Svært at planlægge, for hvor mange vil være med til konkurrencen? o Medlemmerne skal være bedre til, at give forslag og kritik m.m. o Tidspunkter skal overholdes ” Problemer tages inden konkurrencen starter, evt. ved tilmelding.

Februar 2008 - Eventyrløb anno 2008
Skrevet d.22/02-2008 – 12:16

Så nærmere vi os kr. himmelfartsdag (1 maj) det betyder en frisk gå tur på 5 km i dette års eventyrløb. vi vil i år igen tilmelde et hold fra superheros, ud fra hvor mange der tilmelder sig. vi skal i år igen have en dejlig dag, med musik og lidt kolde øl, hvilket vi så håber på en dejlig solrig dag. der vil i år igen være en medlems fordel kontra de oprindelige priser som lyder. hvis vi tilmelder folk før 1 april så skal der betales 120kr per deltager og superheros vil så dække det hele, dog med et depositum på 50kr som bliver udbetalt til selve løbet hvis man bliver tilmeldt efter så er prisen 150kr og Superheros vil ikke give noget tilskud. til ikke medlemmer så dækker superheros dog ikke noget, men der vil heller ikke være et depositum. for at kunne tilmelde sig skal der sendes en mail til mm@sdu.dk med titlen eventyr. så vil jeg mail tilbage om at tilmeldingen er godkendt, og derefter skal der overføres penge til en konto. alt dette kommer der mere om senere, forløbig vil vi informere om at vi igen vil deltage i løbet. listen over tilmeldte ser sådan her ud. johnny – Medlem af SH Eva Jørgensen Martin Månsson – Medlem af SH janni Jørgensen – Medlem af SH peter Jensen nina Nielo jan Lund – Medlem af SH christian Pedersen – Medlem af SH Martin Nielsen – Løber 10km først Rene Bro – Løber 10km først Stefan Henriksen – Medlem af SH Anja anders Kold mads ravn Andreas fugl Thomas Landtved-holm Rasmus Jørgensen Mads Juel Christensen Maria Bruun Rasmussen Anders Kornbech Larsen Heidi Larsen søren larsen Maja Poulsen Katrine Dem der ikke er medlem af Superheros skal betale 120 kr på dagen.

Februar 2008 - Generalforsamling
Skrevet d.16/02-2008 – 21:00

Så er det atter blevet tid til SuperHeros’ årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 15. marts 2008 kl 15.00 – altså under vores marts træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagsorden er som følger
Valg af dirigent
Valg af referent
Gennemgang af dagsorden
Formandens beretning
Fremlæggelse / godkendelse af det reviderede regnskab
Orientering vedr. kontingent-betaling fremover
Orientering vedr. hårdere kurs omkring tilmelding til arrangementer
Tobias træder tilbage som kasserer
Valg af ny kasserer
Valg af formand
Valg af menigt bestyrelsesmedlem
Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
I tilfælde af næstformand/sekretær vælges til ny post vælges ny person der erstatter tidligere næstformand/sekretær
Valg af 2 suppleanter
Indkomne forslag
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen.

Januar 2008 - Go cart
Skrevet d.27/01-2008 – 17:50

Efter en succes med paintball for alle de skydegale er det tiden til endnu et arragement. Denne gang er det for de fartgale da vi skal ud og køre Go Cart Det kommer til at løbe af stablen søndag den 27/01-08 kl. 15.00 i Odense Go Cart Hal på Cikorivej 32, 5220 Odense SØ Vi mødes derude kl 14.30. Vi vil komme til at køre Mega Le mans og tager ca. 3 timer hvor de 2.5 time er køretid, man kommer på hold sammen med 3 andre så man er 4 personer der deles om en cart. Holdene vil blive tilfældige. Prisen for medlemmer bliver 200kr og for ikke medlemer 400kr som skal forudbetales og først når vi har modtager forudbetalingen er din tilmelding gyldig. Superheros sørger for hjelm huer til alle. Tilmelding skal ske til Jan Hansen pr. mail spawn@superheros.dk Der vil her på hjemmesiden hele tiden blive opdateret om hvor mange deltager der er tilmeldt. Betaling via konto-overførsel til (Nordfyns bank): Regnr: 6862 Kontonr: 1017141 Tekst: Go Sidste tilmeldings frist er 13/01-08 (den weekend vi holder træf) Skulle der mod forvent ikke komme nok deltager, kan vi desværre blive nød til at aflyse turen så skynd dig at tilmeldig dig så vi kan komme ud at køre SuperHeros Crew

November 2007 - Julefrokost
Skrevet d.24/11-2007 – 20:40

Invitation til julefrokost

August 2007 - Tilmeldings-konkurrence
Skrevet d.27/08-2007 – 21:40

Tilmeldings-konkurrence
Til vores august-træf besluttede vi at lave en ny konkurrence som vil blive afholdt til alle vores træf. Den går, ganske simpelt, ud på at man skal tilmelde sig til træffet så hurtigt som muligt. Jo før man får tilmeldt sig, desto større præmie kan man vinde:
Tilmelding Medlem Gæst
Mere end 2 uger før træf 200,- kr. 100,- kr.
Ugen før træf 150,- kr. 75,- kr.
Ugen op til træf inden torsdag kl. 23.59 75,- kr. 50,- kr.
Herefter: Ingen deltagelse i konkurrence
For at kunne få “medlemspræmien, skal du være logget ind på hjemmesiden når du tilmelder dig! Det eneste man skal gøre for at deltage i konkurrencen er:
Tilmeld dig træffet så hurtigt som muligt
Mød op til træffet fredag INDEN kl. 22.00
Kl. 22.00 vil der blive trukket én vinder pr. træf
Tidligere vindere deltager på lige fod med alle andre
Så nu er der vidst ingen undskyldning for ikke at tilmelde sig i god tid 🙂 Mvh. Superheros Crew

Juli 2007 - Superheros søger hjælp
Skrevet d.20/07-2007 – 20:25

Da Superheros akal have delt folder ud i Bogense by kunne vi godt tænke os lidt hjælp til denne opgave Vi deler ud Søndag D. 05/08-07 det kommer til at forgående på samme måde som sidste gang. vi deler bogense ind i nogle ruter hvor man er 2-3 personer om gå ruten. Da vi uddelte i Søndersø var vi 6 personer og det tog ca 3 timer.. Tilmeld skal ske senest D 02/08-07 til Monz Ps. husk egnet fodtøj 🙂 Håber vi ses /SuperHeros Crew

Juni 2007 - Paintball anno 2007
Skrevet d.21/06-2007 – 19:39

PaintBall August anno 2007

Har du en fantastisk lyst til at kunne skyde din Superheros makker i andet end computerspil, så kan du nu få muligheden.
Superheros starter i dag tilmeldingen til en omgang Paintball som finder sted i Blommestlyst.
Vi har lavet en aftale med Kim’s Bix som har nogle baner og udstyr klar til os, den 4. august fra kl. 12 til 15.
Arrangementet kommer til at løbe over 3 timer, hvor de 2 af dem er skydegale timer. Til en pris af 200kr dog skal der lige påregnes ekstra penge til ekstra kugler.
De 200kr indebære lån af udstyr, baner og 200kugler, men ud fra tidligere tilbage-meldinger, kan man komme til at skyde en del flere kugler af, derfor vil vi i Superheros gerne give vores medlemmer et tilskud der hedder 200 ekstra kugler, så man får 400kugler som start.
Det skal siges at dette tilbud gælder KUN for medlemmer af foreningen. Og ikke gæster.
Vi tilbyder muligheden for at man ikke behøver være medlem af superheros foreningen for at kunne deltage(men tilskuddet til kugler forsvinder derfor også)
Når man tilmelder sig skal man lige vurdere om man vil spille i en overdækket hal med musik og fuld fart på, eller om man vil udenfor og uden musik at spille. – Tilmelding sendes pr. e-mail til mmaansson@sdu.dk – Emnet på mailen skal være “Paintball” – Du skal skrive dit fulde navn inklusiv alle mellem/efternavne – Du skal angive om du stemmer for indendørs/udendørs bane – Mailen skal indeholde teksten “Jeg husker mine gummisko” – Mailen skal være modtager i hænde senest 27.juli kl. 12.00 – Du kan først være sikker på at du er tilmeldt, når du har fået svar om at din tilmelding er modtaget. OBS max tilmeldte er 45 mennesker, og minimum er 8.
Med venlig hilsen
Superheros Crew

Marts 2007 - Superheros søger hjælp
Skrevet d.25/03-2007 – 23:31

SuperHeros har brug for DIN hjælp
Da vi i SuperHeros skal have delt foldere ud i Søndersø (by), kunne vi godt tænke os lidt hjælp til denne opgave. Sidst vi delte foldere ud var i Otterup, og her var vi 7 personer. Det tog ca. 6 timer, 14 ømme føder, og en del sodavand at dele omkring 1700 foldere ud! Vi så gerne at denne tid blev halveret når turen kommer til Søndersø, så hvis du kunne tænke dig at hjælpe SuperHeros med at blive verdenskendt på Nordfyn, så har du her muligheden 😛 Nærmere bestemt kommer arrangementet til at løbe af stablen fredag d. 6. april (langfredag / helligdag). Vi starter dagen med morgenmad kl. 09.00 hos Johnny i Roerslev, hvorefter vi tager til Søndersø så vi er klar kl. 10.30. Når vi er færdige med omdelingen, kører vi tilbage mod Roerslev, hvor der vil være lidt koldt til ganen. Vi inddeler Søndersø i flere ruter, så du kommer til at gå rundt sammen med andre i små grupper (2-3 personer). Tidsplanen for dagen ser nogenlunde sådan her ud: Kl. 09.00 Morgenmad Kl. 10.00 Afgang mod Søndersø Kl. 10.30 Begynde omdeling af foldere Kl. 13.00 Drikkepause Kl. 15.00 Afslutning af omdeling Kl. 15.xx Afgang mod Roerslev Tilmelding skal ske til Johnny senest torsdag d. 5. april, så vi kan få købt rigeligt morgenmad. Kontakt Johnny på 26 41 67 31 eller dkjumper@hotmail.com (msn). Vi kan desværre ikke yde betaling for hjælpen, men du er velkommen til at drikke al den (soda)vand du lyster! Ps. husk egnet fodtøj 🙂 Håber vi ses /SuperHeros Crew

Februar 2007 - Referat af årlig generalforsamling
Skrevet d.22/02-2007 – 23:26

Referat af årlig generalforsamling d. 17/2 2007
Generalforsamling blev afholdt på Otterup Skole under vores februar træf. Der blev råbt ind til generalforsamling 2 gange. Første gang ca. kl. 16.00 og anden gang et par minutter i 17.00. Samtlige fremmødte var medlemmer.
Dagsorden var som følger:
1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af regnskab 2006 4. Godkendelse af regnskab 2006 5. Gennemgang af bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne 6. Afstemning og vedtagelse af de nye vedtægter 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg af næstformand 2007/2008 9. Valg af kasserer 2007/2008 10. Valg af sekretær 2007/2008 11. Valg af bestyrelsesmedlem der erstatter revisorens bestyrelsespost 2007 (titel afhænger af de nye vedtægter) 12. Valg af revisor 2007 (ikke bestyrelsesmedlem) 13. Eventuelt (ris/ros/kommentarer)
Referat:
1. Valg af dirigent Marlene Bendtsen blev enstemmigt valgt. 2. Valg af referent Janni Jørgensen blev enstemmigt valgt. 3. Fremlæggelse af regnskab 2006 Kasseren havde forberedt nogle diagrammer over foreningens indtægter / udgifter som blev fremvist på projektor. Herudover var der et udskift af regnskabet til forsamlingens rådighed. Indtægt: 49.913,89 kr. De fleste penge kommer fra deltagerbetaling (weekendgæster samt medlemskontingent). Udgift: 58.957,15 kr Diverse materialer (switch indkøb) topper med 24.091,01 kr. Beløb ved årsafslutning: 24.691,89 kr. Beløb dags dato: 26.597,24 kr. Manglende penge: Der manglede 1338,- kr. i kassen fra omkring april måned 2006, dvs. penge som der ikke er dokumentation for. Bestyrelsen har prøvet at gennemgå samtlige bilag, men uden held. 4. Godkendelse af regnskab 2006 Regnskabet blev godkendt af forsamlingen uden yderlige kommentarer 5. Gennemgang af bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne For helt nøjagtigt ordlyd af de nye forslag refereres til de nye vedtægter. Revisor må ikke sidde i bestyrelsen. Ekskludering af bestyrelsesmedlemmer kan vedtages på bestyrelsesmøde, men træder først i kraft på en (ekstraordinær) generalforsamling. Bestyrelsen har fået mulighed for suppleanter. Bestyrelsen fastsætter selv antal for år til år. For år 2007 valgte bestyrelsen at have 2 suppleanter. 6. Afstemning og vedtagelse af de nye vedtægter Ændringerne af vedtægterne er blevet godkendt af forsamlingen. 7. Behandling af indkomne forslag Formanden havde ikke modtaget nogle forslag. 8. Valg af næstformand 2007/2008 Johnny Andersen stillede op, og blev genvalgt enstemmigt. 9. Valg af kasserer 2007/2008 Tobias Eriksen stillede op, og blev genvalgt enstemmigt. 10. Valg af sekretær 2007/2008 Martin Månsson stillede op, og blev genvalgt enstemmigt. 11. Valg af bestyrelsesmedlem Martin Hansen stillede op, og blev valgt enstemmigt. 12. Valg af revisor 2007 Janni Jørgensen stillede op, og blev valgt enstemmigt. 13. Eventuelt Suppleanter: 1. suppleant: Nicolai Jensen valgt af forsamlingen 2. suppleant: René Månsson valgt af forsamlingen. Flere deltagere: Flere fra forsamlingen kom med forslag om hvordan vi kunne få flere deltagere til træf. • Reklamere i avisen • Få sat plakater op rundt omkring • Få foldere delt ud på biblioteker Antal træf: Bestyrelsen spurgte hvad forsamlingen syntes om at SuperHeros skulle begynde at afholde træf hver 2. måned i stedet for som hidtil, hver måned. Dette var der ikke umiddelbart stemning for, da nogle frygtede at foreningen kunne miste medlemmer på det, samt de gerne ville til træf så tit som muligt. For at aflaste bestyrelsen lidt, blev det da derfor besluttet at benytte suppleanter (se punkt 5).

Oversigt over afholdte træf / aktiviteter:

Arkiv: Januar 2023

Start: 13 januar kl. 19:00
Slut: 15 januar kl. 12:00
Sted: Kystskolen / Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: December 2022

Start: 9 december kl. 19:00
Slut: 11 december kl. 12:00
Sted: Kystskolen / Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: November 2022

Start: 11 november kl. 19:00
Slut: 13 november kl. 12:00
Sted: Kystskolen / Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: Oktober 2022

Start: 7 oktober kl. 19:00
Slut: 9 oktober kl. 12:00
Sted: Kystskolen / Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: September 2022

Start: 9 september kl. 19:00
Slut: 11 september kl. 12:00
Sted: Kystskolen / Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: August 2022

Start: 12 august kl. 19:00
Slut: 14 august kl. 12:00
Sted: Kystskolen / Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: Maj 2022

Start: 13 maj kl. 19:00
Slut: 15 maj kl. 12:00
Sted: Kystskolen / Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: April 2022

Start: 08 april kl. 19:00
Slut: 10 april kl. 12:00
Sted: Kystskolen / Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: Marts 2022

Start: 18 marts kl. 19:00
Slut: 22 marts kl. 12:00
Sted: Kystskolen / Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: Februar 2022

Start: 18 februar kl. 19:00
Slut: 20 februar kl. 12:00
Sted: Kystskolen / Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: Januar 2022

Start: 28 januar kl. 19:00
Slut: 30 januar kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: Oktober 2021

Start: 22 oktober kl. 19:00
Slut: 24 oktober kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: September 2021

Start: 10 august kl. 20:00
Slut: 12 august kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: August 2021

Start: 20 august kl. 20:00
Slut: 22 august kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: Juni 2021

Start: 18 juni kl. 20:00
Slut: 20 juni kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: Oktober 2020

Start: 16 oktober kl. 20:00
Slut: 18 oktober kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: Maj 2020

Start: 21 maj kl. 19:00
Slut: 24 maj kl. 12:00
Sted: Discord
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: April 2020

Start: 17 april kl. 19:00
Slut: 19 april kl. 12:00
Sted: Discord
Aktivitet: Computertræf

Arkiv: Februar 2020
Start: 14 februar kl. 19:00
Slut: 16 februar kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Januar 2020
Start: 17 januar kl. 19:00
Slut: 19 januar kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2019
Start: 13 december kl. 19:00
Slut: 15 december kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Marts 2014
Start: 14 marts kl. 19:00
Slut: 16 marts kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: November 2019
Start: 08 november kl. 19:00
Slut: 10 november kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Oktober 2019
Start: 18 oktober kl. 19:00
Slut: 20 oktober kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: September 2019
Start: 20 sepember kl. 19:00
Slut: 22 september kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: August 2019
Start: 09 august kl. 19:00
Slut: 1 august kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juni 2019
Start: 07 juni kl. 19:00
Slut: 09 juni kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2019
Start: 10 maj kl. 19:00
Slut: 12 maj kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: April 2019
Start: 18 apr kl. 19:00
Slut: 21 apr kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Marts 2019
Start: 15 marts kl. 19:00
Slut: 17 marts kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Februar 2019
Start: 22 februar kl. 19:00
Slut: 24 februar kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Januar 2019
Start: 11 januar kl. 19:00
Slut: 13 januar kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2018
Start: 07 december kl. 19:00
Slut: 09 december kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: November 2018
Start: 09 november kl. 19:00
Slut: 11 november kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Oktober 2018
Start: 19 oktober kl. 19:00
Slut: 21 oktober kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: September 2018
Start: 14 september kl. 19:00
Slut: 16 september kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: August 2018
Start: 17 august kl. 19:00
Slut: 19 august kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juni 2018
Start: 08 juni kl. 19:00
Slut: 10 juni kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2018
Start: 18 maj kl. 19:00
Slut: 21 maj kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: April 2018
Start: 13 april kl. 19:00
Slut: 15 april kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Marts 2018
Start: 09 marts kl. 19:00
Slut: 11 marts kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Februar 2018
Start: 09 februar kl. 19:00
Slut: 11 februar kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Januar 2018
Start: 12 januar kl. 19:00
Slut: 14 januar kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2017
Start: 01 december kl. 19:00
Slut: 03 december kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: November 2017
Start: 17 november kl. 19:00
Slut: 19 november kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Oktober 2017
Start: 20 oktober kl. 19:00
Slut: 22 oktober kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juni 2017
Start: 09 juni kl. 19:00
Slut: 11 juni kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2017
Start: 12 maj kl. 19:00
Slut: 14 maj kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: April 2017
Start: 13 april kl. 19:00
Slut: 16 april kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Marts 2017
Start: 10 marts kl. 19:00
Slut: 12 marts kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Februar 2017
Start: 10 februar kl. 19:00
Slut: 12 februar kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Januar 2017
Start: 13 januar kl. 19:00
Slut: 15 januar kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2016
Start: 02 december kl. 19:00
Slut: 04 december kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: November 2016
Start: 18 november kl. 19:00
Slut: 20 november kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Oktober 2016
Start: 14 oktober kl. 19:00
Slut: 16 oktober kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: September 2016
Start: 09 september kl. 19:00
Slut: 11 september kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: August 2016
Start: 12 august kl. 19:00
Slut: 14 august kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juni 2016
Start: 10 juni kl. 19:00
Slut: 12 juni kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2016
Start: 13 maj kl. 19:00
Slut: 16 maj kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: April 2016
Start: 08 april kl. 19:00
Slut: 10 april kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Marts 2016
Start: 11 marts kl. 19:00
Slut: 13 marts kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Februar 2016
Start: 12 februar kl. 19:00
Slut: 14 februar kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Januar 2016
Start: 15 januar kl. 19:00
Slut: 17 januar kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2015
Start: 04 december kl. 19:00
Slut: 06 december kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: November 2015
Start: 13 november kl. 19:00
Slut: 15 november kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Oktober 2015
Start: 23 oktober kl. 19:00
Slut: 25 oktober kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: September 2015
Start: 11 september kl. 19:00
Slut: 13 september kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juni 2015
Start: 12 juni kl. 19:00
Slut: 14 juni kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2015
Start: 14 maj kl. 17:00
Slut: 17 maj kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: April 2015
Start: 10 april kl. 19:00
Slut: 12 april kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Marts 2015
Start: 06 marts kl. 19:00
Slut: 08 marts kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Februar 2015
Start: 06 februar kl. 19:00
Slut: 08 februar kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Januar 2015
Start: 09 januar kl. 19:00
Slut: 11 januar kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2014
Start: 12 december kl. 19:00
Slut: 14 december kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: November 2014
Start: 14 november kl. 19:00
Slut: 16 november kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Oktober 2014
Start: 24 oktober kl. 19:00
Slut: 26 oktober kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: September 2014
Start: 12 september kl. 19:00
Slut: 14 september kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: August 2014
Start: 15 august kl. 19:00
Slut: 17 august kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juni 2014
Start: 13 juni kl. 19:00
Slut: 15 juni kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2014
Start: 09 maj kl. 19:00
Slut: 11 maj kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: April 2014
Start: 04 april kl. 19:00
Slut: 06 april kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Februar 2014
Start: 07 februar kl. 19:00
Slut: 09 februar kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Januar 2014
Start: 10 januar kl. 19:00
Slut: 12 januar kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2013
Start: 13 december kl. 19:00
Slut: 15 december kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: November 2013
Start: 15 november kl. 19:00
Slut: 17 november kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Oktober 2013
Start: 04 oktober kl. 19:00
Slut: 06 oktober kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: September 2013
Start: 13 september kl. 19:00
Slut: 15 september kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: August 2013
Start: 16 august kl. 19:00
Slut: 18 august kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juni 2013
Start: 14 juni kl. 19:00
Slut: 16 juni kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2013
Start: 10 maj kl. 19:00
Slut: 12 maj kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: April 2013
Start: 12 apr kl. 19:00
Slut: 14 apr kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Marts 2013
Start: 08 marts kl. 19:00
Slut: 10 marts kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Februar 2013
Start: 08 februar kl. 19:00
Slut: 10 februar kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Januar 2013
Start: 11 januar kl. 19:00
Slut: 13 januar kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2012
Start: 14 dec kl. 19:00
Slut: 16 dec kl. 12:00
Sted: Roerslev Forsamlingshus
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: November 2012
Start: 09 november kl. 19:00
Slut: 11 november kl. 12:00
Sted: Roerslev Forsamlingshus
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Oktober 2012
Start: 05 oktober kl. 19:00
Slut: 07 oktober kl. 12:00
Sted: Roerslev Forsamlingshus
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: September 2012
Start: 14 september kl. 19:00
Slut: 16 september kl. 12:00
Sted: Roerslev Forsamlingshus
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: August 2012
Start: 17 august kl. 19:00
Slut: 19 august kl. 12:00
Sted: Roerslev Forsamlingshus
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juli 2012
Start: 13 juli kl. 19:00
Slut: 15 juli kl. 12:00
Sted: Roerslev Forsamlingshus
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juni 2012
Start: 08 juni kl. 19:00
Slut: 10 juni kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2012
Start: 11 maj kl. 19:00
Slut: maj kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: April 2012
Start: 13 april kl. 19:00
Slut: 15 april kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Marts 2012
Start: 09 marts kl. 19:00
Slut: 11 marts kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Februar 2012
Start: 10 februar kl. 19:00
Slut: 12 februar kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Januar 2012
Start: 13 januar kl. 19:00
Slut: 15 januar kl. 12:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2011
Start: 09 december kl. 19:00
Slut: 11 december kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: November 2011
Start: 11 november kl. 19:00
Slut: 13 november kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Oktober 2011
Start: 07 oktober kl. 19:00
Slut: 09 oktober kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: September 2011
Start: 09 september kl. 19:00
Slut: 11 september kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: August 2011
Start: 19 august kl. 19:00
Slut: 21 august kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juli 2011
Start: 22 juli kl. 19:00
Slut: 24 juli kl. 12:00
Sted: Roerslev Forsamlingshus
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juni 2011
Start: 10 juni kl. 19:00
Slut: 13 juni kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2011
Start: 13 maj kl. 19:00
Slut: 15 maj kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: April 2011
Start: 08 april kl. 19:00
Slut: 10 april kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Marts 2011
Start: 11 marts kl. 19:00
Slut: 13 marts kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Januar 2011
Start: 14 januar kl. 19:00
Slut: 16 januar kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2010
Start: 10 december kl. 19:00
Slut: 12 december kl. 12:00
Sted: Roerslev – hos Johnny
Aktivitet: Julefrokost
Arkiv: December 2010
Start: 18 december kl. 17:00
Slut: 19 december kl. 10:00
Sted: Kystskolen-Krogsbølle
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: November 2010
Start: 12 november kl. 19:00
Slut: 14 november kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Oktober 2010
Start: 08 oktober kl. 19:00
Slut: 10 oktober kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: September 2010
Start: 10 september kl. 19:00
Slut: 12 september kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: August 2010
Start: 13 august kl. 19:00
Slut: 15 august kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juni 2010
Start: 11 juni kl. 19:00
Slut: 13 juni kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2010
Start: 07 maj kl. 19:00
Slut: 09 maj kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: April 2010
Start: 09 april kl. 19:00
Slut: 11 april kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Marts 2010
Start: 12 marts kl. 19:00
Slut: 14 marts kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Februar 2010
Start: 12 februar kl. 19:00
Slut: 14 februar kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Januar 2010
Start: 08 januar kl. 19:00
Slut: 10 januar kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2009
Start: 12 december 2009 kl. 18:00
Slut: 12 december 2009 kl. 23:59
Sted: Roerslev – hos Johnny
Aktivitet: Julefrokost
Arkiv: November 2009
Start: 6 november 2009 kl. 19:00
Slut: 8 november 2009 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Oktober 2009
Start: 2 oktober 2009 kl. 19:00
Slut: 4 oktober 2009 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: September 2009
Start: 11 september 2009 kl. 19:00
Slut: 13 september 2009 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: August 2009
Start: 14 august 2009 kl. 19:00
Slut: 16 august 2009 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juli 2009
Start: 10 juli 2009 kl. 19:00
Slut: 12 juli 2009 kl. 12:00
Sted: Roerslev – hos Johnny
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juni 2009
Start: 12 juni 2009 kl. 19:00
Slut: 14 juni 2009 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2009
Start: 15 maj 2009 kl. 19:00
Slut: 17 maj 2009 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: April 2009
Start: 17 april 2009 kl. 19:00
Slut: 19 april 2009 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Marts 2009
Start: 13 marts 2009 kl. 19:00
Slut: 15 marts 2009 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Februar 2009
Start: 13 februar 2009 kl. 19:00
Slut: 15 februar 2009 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Januar 2009
Start: 23 januar 2009 kl. 19:00
Slut: 25 januar 2009 kl. 14:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2008
Start: 26 december 2008 kl. 19:00
Slut: 29 december 2008 kl. 12:00
Sted: Roerslev – hos Johnny
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2008
Start: 13 december 2008 kl. 12:00
Slut: 13 december 2008 kl. 23:00
Sted: BowlNfun
Aktivitet: Julefrokost
Arkiv: November 2008
Start: 14 november 2008 kl. 19:00
Slut: 16 november 2008 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Oktober 2008
Start: 3 oktober 2008 kl. 19:00
Slut: 5 oktober 2008 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: September 2008
Start: 12 september 2008 kl. 19:00
Slut: 14 september 2008 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: August 2008
Start: 30 august 2008 kl. 13:00
Slut: 30 august 2008 kl. 16:00
Sted: Bladstrup
Aktivitet: Paintball
Arkiv: August 2008
Start: 15 august 2008 kl. 19:00
Slut: 17 august 2008 kl. 12:00
Sted: Bårdersø – Hos Martin/Jan
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juli 2008
Start: 11 juli 2008 kl. 19:00
Slut: 13 juli 2008 kl. 12:00
Sted: Roerslev – hos Johnny
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juni 2008
Start: 13 juni 2008 kl. 19:00
Slut: 15 juni 2008 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2008
Start: 9 maj 2008 kl. 19:00
Slut: 11 maj 2008 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2008
Start: 1 maj 2008 kl. 10:00
Slut: 1 maj 2008 kl. 19:00
Sted: Odense Idrætspark
Aktivitet: Eventyrløb
Arkiv: April 2008
Start: 11 april 2008 kl. 19:00
Slut: 13 april 2008 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Marts 2008
Start: 15 marts 2008 kl. 15:00
Slut: 15 marts 2008 kl. 17:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Årlig generalforsamling
Arkiv: Februar 2008
Start: 8 februar 2008 kl. 19:00
Slut: 10 februar 2008 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Januar 2008
Start: 27 januar 2008 kl. 14:30
Slut: 27 januar 2008 kl. 18:15
Sted: Odense Gokart Hal
Aktivitet: Gokart
Arkiv: Januar 2008
Start: 11 januar 2008 kl. 19:00
Slut: 13 januar 2008 kl. 12:00
Sted: Horsebæk Skole – Aula
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2007
Start: 14 december 2007 kl. 19:00
Slut: 16 december 2007 kl. 12:00
Sted: Otterup Bibliotek – Kuplen
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2007
Start: 8 december 2007 kl. 16:00
Slut: 9 december 2007 kl. 15:00
Sted: Roerslev – hos Johnny
Aktivitet: Julefrokost
Arkiv: November 2007
Start: 16 november 2007 kl. 19:00
Slut: 18 november 2007 kl. 12:00
Sted: Otterup Bibliotek – Kuplen
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Oktober 2007
Start: 12 oktober 2007 kl. 18:00
Slut: 14 oktober 2007 kl. 15:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: September 2007
Start: 14 september 2007 kl. 19:00
Slut: 16 september 2007 kl. 12:00
Sted: Otterup Bibliotek – Kuplen
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: August 2007
Start: 10 august 2007 kl. 19:00
Slut: 12 august 2007 kl. 12:00
Sted: Otterup Bibliotek – Kuplen
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juli 2007
Start: 13 juli 2007 kl. 19:00
Slut: 15 juli 2007 kl. 12:00
Sted: Otterup Bibliotek – Kuplen
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juni 2007
Start: 15 juni 2007 kl. 19:00
Slut: 17 juni 2007 kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2007
Start: 17 maj 2007 kl. 10:00
Slut: 17 maj 2007 kl. 15:00
Sted: Odense Idrætspark
Aktivitet: Eventyrløb
Arkiv: Maj 2007
Start: 4 maj 2007 kl. 19:00
Slut: 6 maj 2007 kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: April 2007
Start: 13 april 2007 kl. 19:00
Slut: 15 april 2007 kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Marts 2007
Start: 16 marts 2007 kl. 19:00
Slut: 18 marts 2007 kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Februar 2007
Start: 17 februar 2007 kl. 17:00
Slut: 17 februar 2007 kl. 18:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Årlig generalforsamling
Arkiv: Februar 2007
Start: 16 februar 2007 kl. 19:00
Slut: 18 februar 2007 kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Januar 2007
Start: 26 januar 2007 kl. 19:00
Slut: 28 januar 2007 kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: December 2006
Start: 29 december 2006 kl. 18:00
Slut: 30 december 2006 kl. 08:00
Sted: Vellinge Forsamlingshus
Aktivitet: Julefrokost
Arkiv: December 2006
Start: 8 december 2006 kl. 19:00
Slut: 10 december 2006 kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: November 2006
Start: 24 november 2006 kl. 19:00
Slut: 26 november 2006 kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: November 2006
Start: 23 november 2006 kl. 17:00
Slut: 23 november 2006 kl. 19:00
Sted: Otterup Skole – Ventesalen
Aktivitet: Ekstraordinær generalforsamling
Arkiv: November 2006
Start: 10 november 2006 kl. 18:00
Slut: 12 november 2006 kl. 15:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: September 2006
Start: 15 september 2006 kl. 19:00
Slut: 17 september 2006 kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: August 2006
Start: 18 august 2006 kl. 19:00
Slut: 20 august 2006 kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Juni 2006
Start: 23 juni 2006 kl. 19:00
Slut: 25 juni 2006 kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf
Arkiv: Maj 2006
Start: 19 maj 2006 kl. 19:00
Slut: 21 maj 2006 kl. 12:00
Sted: Otterup Skole – F3
Aktivitet: Computertræf