Generalforsamling

Generalforsamling: 2021

Tid:
D. 19. Juni kl. 16:00

Sted:
Kystskolen afd. Otterup, Krogsbølle Bygade 54, 5450 Otterup.

 

Superheros inviterer her med alle til generalforsamling.

Dagsorden er som følgende:

 • Velkommen
 • Valg af referent
 • Valg af ordstyrer
 • Formandens beretning om året der gik
 • Fremlæggelse / godkendelse af regnskab
 • Vedtægtsændring vedrørende kontingentbetaling
 • Valg af kasserer
 • Valg af 5 bestyrelsesposter
 • Valg af suppleanter
 • Indkommende forslag
 • Eventuelt
 • Tak for god ro og orden

 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Superheros giver i år en sodavand / vand til de fremmødte.

Vel mødt alle sammen

Venlig Hilsen

Niklas Brink Larsen

Formand, Superheros